• image023 281 800
  • imageinfo@zazeli.opcina-kali.hr
kaljski-ribari.jpg
02 Svibanj 2023

V. Odluka o odabiru kandidatkinja za zapošljavanje na radnom mjestu „Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“


Na temelju oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  u Općini Kali za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u Općini Kali”, UP.02.1.1.16.0214 za radno mjesto:

-       Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju,

objavljenom dana 20.04.2023. godine na oglasnoj ploči Općine Kali, mrežnim stranicama Općine Kali, i HZZ – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

nakon izvršenog pregleda i ocjene prijava, te sastavljanju Zapisnika i liste kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme odabiru se sljedeće kandidatkinje:

 1.    Alenka Gobin

 II.

S kandidatkinjom iz točke I. ove Odluke sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme od 3 mjeseca, s ugovornom plaćom prema Uredbi o visini minimalne plaće za 2023. godinu (Narodne novine br. 122/2022).

 III.

 O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidatkinje će biti obaviještene putem mrežne stranice Općine Kali www.opcina-kali.hr objavom ove Odluke.

image
image
image

SADRŽAJ OVE STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST OPĆINE KALI